Indtast kundens email adresse og klik "Subscribe" - Dette udløser den første email til kunden og alle de efterfølgende.